skip to Main Content

Tilroe Optiek BV. biedt een jaar garantie op alle geleverde zaken en garandeert dat elk afgeleverde zaak voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften.

Tilroe Optiek BV. herstelt gebreken die hij normaal gebruik van de geleverde zaken optreden kosteloos, indien garantie van toepassing is, Tilroe Optiek BV. stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van herstel. Tilroe Optiek BV. is ook bevoegd te besluiten tot vervanging. Als Tilroe Optiek BV. besluit tot vervanging en consument een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht.

Op garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Evenmin kan aanspraak op garantie worden gemaakt in de navolgende gevallen:

  • als er veranderingen in of aan de geleverde zaak zijn aangebracht door derden;
  • bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);
  • bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
  • bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen et cetera);
  • als consument Tilroe Optiek BV. niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
  • als consument in gebreke blijft en niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet.

Elk product dat bij ontvangst beschadigd blijkt te zijn, kan worden teruggezonden. Het product dient binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst te worden teruggezonden.
U dient dit vooraf, voor het terugzenden van het product, kenbaar te maken door het sturen van een email naar info@tilroe.nl.
Het product is niet verder gebruikt dan noodzakelijk voor de beoordeling of de cosnument het product wenst te behouden. Dit is vergelijkbaar met het uitproberen zoals dat gebeurt bij het passen van het product in de winkel.

Alle geretourneerde producten worden geïnspecteerd bij ontvangst. Vergoedingen worden niet uitgekeerd als het product niet meer in de originele staat verkeert. Indien het product intact, volledig en in nog verkoopbare staat wordt teruggezonden, krijgt de consument de aankoopprijs terugbetaald; ook de oorspronkelijke verzendkosten verbonden aan de bestellingen via onze webshop worden vergoed. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade of vermissing tijdens de terugzending, dus zorg ervoor dat u uw bestelling goed verpakt aan ons terugzendt. Tilroe Optiek BV. adviseert dit te doen met een track&trace code.
Zodra Tilroe Optiek BV. uw retourzending ontvangen heeft, ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging. Geretourneerde artikelen kunnen niet ingeruild worden, echter voor correct geretourneerde artikelen wordt het door u betaalde bedrag teruggestort op uw rekening.

Sommige producten komen niet voor retour in aanmerking. Hieronder vallen de producten die gemaakt zijn volgens de consument opgegeven brilsterkte en afmetingen. Hieronder vallen brillen en contactlenzen die op maat gemaakt zijn volgens de door de opgegeven specificaties van de consument.

Back To Top